Matmejeriet AB ägs av Grön Ko och Mejeritransporter AB. Fastigheten, som tidigare var tillverkningslokaler åt Milko i Karlstad, är på totalt 13 400 kvm, och är mycket lämpade för livsmedelsproduktion. Ambitionen med Matmejeriet AB är att hyra ut lämpliga lokaler till främst livsmedelsproducenter, stora som små, inom Värmland med omnejd.

Då syftet med Matmejeriet är att främja livsmedelssektorn blir man inte bara hyresgäst. Det finns också möjligheter att få stöd i frågor såsom marknadsföring, logistik, livsmedelskontroll och många andra frågor man kan komma i kontakt med som producent.

För mer information besök matmejeriet.se eller kontakta Mario Bretschneider, tel +46 (0)70-620 57 40