Vi har ett kyllager där vi kan mellanlagra livsmedel, detta finns på matmejeriet som ni kan läsa mer om här